Jak wstąpić?

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców „Żaczka” ogłasza powszechny nabór członków rzeczywistych Stowarzyszenia.

Warunki przyjęcia do Stowarzyszenie Mieszkańców „Żaczka”

Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia Mieszkańców „Żaczka” może zostać osoba, która:

  1. Mieszkała, waletowała lub pracowała w Domu Studenckim „Żaczek”. (art. 1 par. 9 Statutu SMŻ)
  2. Złożyła Deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.
  3. Opłaciła wpisowe (30,-zł) i pierwszą składkę roczną (30,- zł)

Deklarację należy przesłać na adres Stowarzyszenia:
Stowarzyszenia Mieszkańców „Żaczka”
al. 3 Maja 5
30-063 Kraków

wpisowe i roczną składkę przesłać na konto :
numer konta 74 1240 4445 1111 0010 2217 6300
można wpłacić dowolną składkę na fundusz stypendialny - z dopiskiem na przelewie “fundusz stypendialny”

Datą przystąpienia do Stowarzyszenia będzie pierwsze posiedzenie Zarządu po spełnieniu warunków przyjęcia.