Struktura organizacyjna

Zarząd:

 • Jan Maurer - Prezes Zarządu,
 • Stanisław Dziedzic - Wiceprezes Zarządu,
 • Stanisław Ciągło   - Wiceprezes Zarządu,
 • Grażyna Potoczek - Sekretarz,
 •  Józef Samek - Skarbnik,
 •  Grażyna Pietroń - Członek Zarządu,
 •  Józef Piekarczyk - Członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna:

 • Mieczysław Fajger – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
 • Zuzanna Pięta – Członek Komisji Rewizyjnej,
 • Kazimierz Mruk - Członek Komisji Rewizyjnej.

Sąd Koleżeński:

 • Stanisław Urban – Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego,
 • Marek Hebda – Z-ca Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego
 • Adam Spyra – Sekretarz Sadu Koleżeńskiego,
 • Piotr Wasilewski - Członek Sądu Koleżeńskiego,
 • Wojciech Szuster - Członek Sądu Koleżeńskiego.

Kontakt:

 • Jan Maurer - (tel. 691 728 254),
 • Grażyna Potoczek - (tel. 605 265 195),
 • Stanisław Dziedzic - (tel. 508 238 779).

Serwis internetowy prowadzi Józef Piekarczyk. Wszelkie uwagi, propozycje, artykuły proszę kierować na adres dszaczek(at)gmail.com